Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

1 con chim to sao bằng 2 con chim to được